SensorLine AS - Kundetelling

Kundetelling

Mål potensialet ditt

Det handler om å utnytte

For å prestere optimalt må man kjenne til mulighetene og begrensingene sine.

Med kundetellingsløsninger registreres det nøyaktige data på besøkende på timesnivå. Disse tallene kan brukes for å optimalisere bemanning, se effekt av markedsføringskampanjer utført - samt gjøre beregning for å se hvor mange av de besøkende som faktisk blir betalende kunder, med gjennomsnittlig salgssum per besøk.

Dette skaper grunnlag for å gi de ansatte realistiske forbedringsmål.


Se utvalget av kundetellere i nettbutikken

GÅ TIL

Timesnivå

Se forskjell på inn og utgående besøk, ned på timesnivå.

Trender

Ved hjelp av historiske grafer, kan du se tydlige trender i besøkende.

Bemanning

Å bemanne butikken i forhold til besøkstrenden kan resultere i mer salg.

Nøkkeltall

Uten besøkstall er det vanskelig å vite hvorvidt butikken utnytter sitt potensiale.

Oversikt

Fra hovedkontoret kan man se oppdaterte tall daglig i portalen - følg med og se effekten.

Historisk oversikt

Kundetelling gir mulighet til å holde et øye med historien - du kan se hvor mange som har besøkt butikken.


Kontaktskjema

Meldingen er mottatt!