SensorLine AS - FeedbackNow!

FeedbackNow!

Verktøy for å måle tilfredstillelse blant besøkende

Statestikkverktøy for kundetilfredshet

Besøkende og kunder er ofte åpne for å gi tilbakemelding på produktet eller tjenesten de har benyttet eller hadde tenkt å benytte.

Med Feedback now på plass, kan du fange opp hva kundene og besøkende synes. Gjøre tiltak basert på fornøydhetsgraden fortløpende og se forbedringen mens det pågår.

Feedback now består av ett panel med tre brytere på, som rangerer fornøydheten til kunden - signalet blir fanget opp og lagret og fordelt ned på timenivå, før du kan hente ut statestikken.Se utvalget av FeedbackNow i nettbutikken

GÅ TIL

Timenivå

Nøyaktig fordeling av fornøydhets grad ned på timenivå per dag.

Grafisk

Nøyaktig fordeling av fornøydhets grad presentert med enkle grafer

Tilgjenglig

Tallene kommer fortløpende inn på nettportalen - slik at du kan overvåke mens det skjer

Kontaktskjema

Meldingen er mottatt!