SensorLine AS - Elektroniske Prisskilt

Elektroniske Prisskilt

Effektivesere hverdagen til de ansatte

Effektiviser og frigjør

Det er en kjent sak at gode ansatte, med fokus på kunden øker salget. Den tiden de ansatte vanligvis ville brukt på manuell prissetting vil frigjøres, for at fokuset skal kunne være på kunden og salget.

Med elektroniske prisskilt fra SensorLine er butikken et godt steg på vei til å gi kunden mer fokus og samtidig redusere risikoen for feilprising.


Tidsbesparende

Oppdatering av priser i butikken skjer automatisk - som frigjør tid hos de ansatte til å fokusere på kunden og salget.

Batteridrevet

Skiltene har opptil 4 års batteritid – ikke behov for hyppige bytter eller lading av skilt - batterier kan enkelt byttes selv.

Integrasjon

Systemet kan integreres med de fleste økonomi systemer - store som små. Vi bistår med vår kompetanse i hele prosessen.


Skyløsning

Vi kan tilby løsningen driftet på vår infrastruktur i skyen - slik at egne ressurser belastes minimalt.

Tilpassinger

Vi kan enkelt gjøre tilpassinger i systemet, eller større endringer i tett sammarbeid med leverandøren.

ROI

Vi bistår gjerne i prosessen med å klarlegge hvor våre kunder får retur for investeringen.


Kontaktskjema

Meldingen er mottatt!